Start resa Motor Om oss Kontakta oss Mässor Bygg & Fastighet Industri & Tillverkning Nyhetsarkiv Sök företag

 

 VAD HÄNDER I  DIN KOMMUN                                        DIN KOMMUN   |    LANDSTING OCH REGIONER     |    KOMMUNFÖRBUND    |    REGIONFÖRBUND    |                                        FÖRETAG & NÄRINGSLIV
KOMMUN & FÖRVALTNING                 

 

Mer stadsodling i Malmös parker

I Malmö är det lika självklart att odla i parker som att promenera. Visionen slås fast i en strategi för stadsodling på allmän plats som antogs av tekniska nämnden i december. I strategin utreds förutsättningarna för Malmöborna att odla i stadens offentliga parker, det som i plansammanhang går under benämningen allmän platsmark

 

 

Prejudicerande fall i Vännäs - bibliotek offras

Vännäs Kommun kämpar som många andra mindre kommuner med att hålla budgeten i balans. För ett kommande sparpaket föreslog kommunfullmäktige den 22:a november att biblioteket i Vännäsby läggs ner. Ett förslag som oroar Carl Axel Gyllenram, chef för Länsbiblioteket i Västerbotten:
– Det är mycket allvarligt när en kommun planera att lägga ned ett folkbibliotek, och dessutom med kort varsel och utifrån ett bristfälligt beslutsunderlag. Det är med bestörtning som vi tagit del av det nedläggningshot som nu vilar över folkbiblioteksdelen på Vännäsby bibliotek

 

 

ale

Ale klättrar i Nyföretagarbarometern

Varje år presenterar Nyföretagarcentrum i samarbete med Bolagsverket landets samtliga 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag under året. Trenden för Ale är att kommunen klättrar i ranking. År 2014 låg kommunen på plats 228 och i den senaste mätningen finner vi Ale på plats 108

 

 

Örebroarnas sparande av vatten börjar ge resultat

– Det är verkligen glädjande att vi redan ser ett så tydligt resultat. Vi vill tacka alla som hjälper oss och säga bra jobbat örebroare, fortsätt så! Tillsammans gör vi faktiskt skillnad, säger Leif Rehnberg, verksamhetschef Vatten och Avlopp, Örebro kommun

 

 

EU-medel till Kalmar för bättre cykelpendlingsmöjligheter

När ett helt nytt universitetsområde byggs i Kalmar samtidigt som Växjö får ett nytt stationsområde finns en unik chans att utveckla nya lösningar när det gäller strategisk planering av omgivande områden och tillfartsvägar för cykel

 

 

Sjöbo kommuns medborgare har sagt sitt

– En positiv förändring är ökningen från 58 till 63 för idrotts- och motionsanläggningar, vilket kan tyda på att den nya simanläggningen och Östra Färshallen i Lövestad haft effekt på resultatet, menar kommundirektör Roger Larsson

 

 

gällivare

 

Restaurang Enoks är årets byggnad i Gällivare

Restaurangen utgör ett varmt och ombonat skydd efter en dag i fjällandskapet på vägen upp mot Kebnekaise. Den runda formen är samlande och klassisk i den samiska traditionen. De ganska små fönsteröppningarna förstärker intimiteten och stimulerar till samvaro och samtal. Det stora glaspartiet finns dock för den som vill blicka ut mot fjällmassivet

 

 

väsby

 

Stora investeringar i välfärd och bostadsbyggande i Upplands Väsby

Det handlar bland annat om en ny skola i Vik, LSS-boende i Odenslunda och trygghetssatsningar runt om i kommunen i form av ökad belysning och gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsen beslutade också om infrastruktursatsningar som gör det möjligt att bygga fler bostäder i kommunen

 

sörby

Gavlegårdarna bygger 117 lägenheter på Sörby Backe

Nu är det klart att Gavlegårdarna bygger 117 lägenheter, varav sex stycken i ett gruppboende, samt restaurang- och butikslokaler på Sörby Backe, dvs tomten där Hemköp låg mellan Parkvägen och Urbergsterrassen. Sandvikenbaserade Prenova bygger de tre husen på totalentreprenad åt Gavlegårdarna och första spadtaget kommer att tas i februari 2017

 

 

En väg in till socialt stöd i Kungsbacka kommun

Från och med 1 januari blir Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg en förvaltning. Det betyder att det blir en och samma förvaltning som ansvarar för stödet till familjer, barn, unga och vuxna och till dig som har en funktionsnedsättning. Namnet på den nya förvaltningen blir Individ & Familjeomsorg

 

 

malmö

Bygglovsrekord i Malmö - 3700 bostäder under 2016

Ungefär 65% av byggloven gäller hyresrätter, 32% bostadsrätter och 3% småhus. Det handlar framförallt om nyproduktion, men bygglov har även beviljats för att bygga om kontor, lokaler, vindar och liknande till bostäder

umeå

150 nya lägenheter och ett parkeringshus vid Dragonfältet i Umeå

– En bra plan som skapar förutsättningar för många nya bostäder i ett centralt läge. Området är ganska splittrat idag och ett mål med den nya planen är att läka samman stadsmiljön och förtäta och bygga blandstad, helt enligt översiktsplanens intentioner, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande

 

storgatan

Storgatan och Brogatan i Halmstad får ett ansiktslyft 2017

– Detta är en fortsättning på förnyelsen av centrum som har hållit på några år med bland annat ombyggnaden av Klammerdammsgatan och Köpmansgatan, säger Anna Melin, landskapsarkitekt på Halmstads kommun

primär

Primärvårdslyftet i Dalarna ska höja kvalitén inom primärvården 

Under de senaste åren har systemet med hyrläkare stadigt ökat inom sjukvården och blivit allt dyrare för varje år. För att bryta denna trend startar Landstinget Dalarna som första landsting i landet Primärvårdslyftet; ett incitamentsprogram för allmänläkare som ska bidra till att underlätta nyrekrytering av egna läkare

 

 

uppsala

 

Kommunen välkomnar bygget av Uppsala Eventcenter

I december presenterades en avsiktsförklaring för hur byggandet av Uppsala Eventcenter ska finansieras. Kommunstyrelsen förlänger därför det samarbetsavtal som finns med projektet och Uppsala kommun står fast vid sin delfinansiering på 150 miljoner kronor. Den detaljplan som finns färdig för arenan med placering i Gränby kommer nu att läggas fram för beslut i kommunfullmäktige

 

 

 

 

Ny utvecklingsplan ger högskolan

i Skövde nya utmanande mål

Den 16 december fattade Högskolan i Skövdes styrelse beslut om en ny utvecklingsplan för lärosätet. Bland de kvantitativa målen i planen finns några som kommer att blir riktigt utmanande för Högskolan att nå upp till. Till exempel ska andelen studenter inom utbildning på avancerad nivå öka från cirka sex procent 2016 till minst 15 procent 2022. Ett annat utmanande mål är att Högskolan i Skövde ska erövra ytterligare två examensrätter på forskarnivå

 

Lulebo storsatsar och investerar 639 miljoner 2017

Lulebos styrelse har tagit beslut om en investeringsram på 639 miljoner kronor för år 2017. Investeringsramen rymmer nybyggnation, fortsatta renoveringar och en engångssatsning om 250 miljoner kronor för underhåll

 

Uppsala kommun och Röda korset inleder treårigt partnerskap

– Röda korset gör en ovärderlig insats för att skapa ett medmänskligt, varmt och välkomnande mottagande av nyanlända Uppsalabor. Ett treårigt partnerskap ger stabilitet och möjligheter att utveckla samarbetet och förbättra möjligheterna till integration och delaktighet, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun

 

Så tycker medborgarna om Lindesbergs kommun

SCB:s medborgarundersökning har åter tagit tempen på vad medborgarna tycker om Lindesbergs kommun. Årets resultat visar att Lindesbergs kommun har lägre betygsindexet inom alla områden jämfört med andra kommuner - däribland Nora och Örebro kommuner

 

Miljömålen nås inte i Värmlands län

Trots att det under lång tid bedrivits ett aktivt åtgärdsarbete för att nå de nationella miljömålen är det endast ett mål som är nära att nås i Värmlands län. Övriga miljömål bedöms inte, med befintliga styrmedel, kunna nås till år 2020 och för flera av miljömålen är utvecklingen fortsatt negativ

 

                   

partille 

Partille arena utsedd till Årets idrottsarena

Nu står det klart att Partille arena som invigdes för knappt tre månader får sin första utmärkelse. Nättidningen Sport & Affärer har utsett arenan till Årets idrottsarena.
– Wow! Att ha vunnit en utmärkelse så tidigt in i vår verksamhet är såklart en fjäder i hatten. Men samtidigt inte oväntat, säger arenans evenemangschef Daniel Claeson på Partille kommun

 

ANNONSER____________________________________________________

 

söderhamn  tyresö 
askersund front  soderkoping 
sundsvall  arvika 
dorotea front lerum 

 

 

Nya boplatser för fåglar och fladdermöss i Lund

Nu har fåglar, fjärilar, fladdermöss och insekter bättre förutsättningar för att hitta bostäder i Lund. Lunds kommun har nämligen tillsammans med Akademiska Hus och Lunds Universitet etablerat ett 40-tal holkar på campus

 

Gratis broddar till Lidingös seniorer

- Genom att dela ut gratis broddar hoppas vi i omsorgs- och socialnämnden att kunna minska antalet fallolyckor och tillsammans med övriga åtgärder för våra äldre reducera olyckorna så att fler friska äldre kan leva ett bra liv, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden

 

Så ska Uppsala rekrytera och behålla lärare

1 000 nya medarbetare behövs. Utifrån en strategisk plan presenterade kommunen i december vad som måste göras för att rekrytera och behålla utbildad och erfaren personal inom förskolan och skolan. Planen bygger på en omvärldsanalys kring rekrytering och på utbildningsnämndens skoldialog med medarbetare och fackliga representanter under 2016

 

 

osby

 

Idéskiss av eventuell ny ishall i Osby

Många människor har varit involverade i att ge förslag till idéskissen. Det har varit dialoger med ungdomar på fritidsgårdarna i Osby och Lönsboda. Elevenkät har genomförts bland alla på gymnasiet i kommunen. En enkät har också gått ut genom skolans vårdnadshavare-portal till alla vårdnadshavare med barn i skolan i Osby

 

arkitekt

 

Arkitekter och ingenjörer avgörande för bostadsbyggandet

Utredarna föreslår att man öronmärker resurser för byggrelaterade ingenjörs- och arkitektutbildningar vilket Svenska Teknik&Designföretagen välkomnar. Det under lång tid vikande antalet utbildningsplatser är allvarligt och måste åtgärdas. Det är dock viktigt att denna öronmärkning innebär extra satsningar som inte drabbar andra ingenjörsutbildningar negativt där det också råder stor brist

 

lund

 

Höjda ambitioner i Lund med nytt tufft klimatmål

”För att påskynda arbetet vill vi bjuda in företag och organisationer att ansluta sig till kommunens mål.” säger Jon Andersson, chef på miljöstrategiska enheten. ”Om vi arbetar tillsammans kan vi i Lund förutom att nå klimatmålen även utveckla nya lösningar som har en stor marknadspotential.”

 

 

Växjö kommun satsar på information till nyanlända

- Vi ville samla nyttig information till de som är nya i Sverige och Växjö kommun - information som är bra att ha med sig under sina första år i Sverige, som ger kunskap och som underlättar vardagen, säger Per Sandberg, chef för förvaltningen arbete och välfärd i Växjö kommun och ansvarig för kommunkoncernens integrationsråd

 

Parter överens om treårigt hyresavtal i Åmål

Det blir en låg hyreshöjning i Åmål de kommande tre åren. Det står klart efter att Hyresgästföreningen kommit överens med allmännyttiga Åmåls Kommunfastigheter AB. Hyrorna höjs årligen med 0,6 procent mellan 2017 och 2019. Bolaget hade ursprungligen begärt en hyreshöjning på 1,5 procent för 2017

 

Råavägen ska förberedas för Helsingborgsexpressen

Åtgärderna på Rååvägen är en del av de ombyggnader som Helsingborgs stad genomför för att förbereda inför införandet av HelsingborgsExpressen. Rååvägen ska rustas upp och enkelriktas norrut genom Råå för bussar och övrig trafik. Själva ombyggnaden omfattar en sträcka på cirka 500 meter och innebär att gatan får ny utformning och ny belysning. Samtidigt läggs nya VA-ledningar

 

 

skåne

 

Samarbetsavtal för utveckling av mobil hälsa

Region Skåne, Lunds universitet och RISE har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Skåne får institutsverksamhet av strategisk betydelse med inriktning på mobil hälsa. Avtalet löper på tre år och omfattar 16 miljoner kronor. Det övergripande syftet är att främja regional tillväxt i form av fler och växande företag inom mobil hälsa i Skåne

 

vetlanda

 

 

 

 

      

ANNONSER_______________________________

 

ung_i_goteborgpuff 
äldre_seniortant 
ekokommuner 
skellefteaonline 
årjäng 
osby 

koping front 

 

lycksele front

åre 
kb 

lk

 

vaggeryd front 

borgholm utbildning 
mk 
mjölby 
sociltjänsten sölvesborg kopiera 
eksjo 
sundsvall 
motala 
tyreso 
sjobo 
lidkoping 
bv 
vf 
aland 

 

 SAM Media Box 592  114 79 Stockholm E-support: info@sammedia.se Telefax Malmö: 040-690 25 67                                                                                                                         Om oss   |   Kontakta oss   |   Maila nyheter